RECEPT - närings och priskalkyl
LADDNING PÅGÅR, VÄNTA!
Bredband 30 sek, modem 2 min.
Klicka på önskad rad, kgpris inom ()
Nytt Recept ?
Näring allm. Näring DABAS Prislista Anbudspriser Recept
RECEPT, * om näringsuppgift finns
                  
Port: Vikt g:
Pris Näring Diagram Arbetsgång
NÄRINGSVÄRDEN

PRISKALKYL
FAST
I denna fria version av webRecept kan du endast spara recept i gruppen ALLMÄNNA.
Du kan inte heller ändra priser permanent. Prislistan är Serveras standardprislista, övriga priser är ungefärliga.
Klicka här om du vill lämna synpunkter eller om du vill köpa programmet, då med egna prislistor inlagda.
Senaste programuppdatering: 2004-06-15. Copyright Kost och Näringsdata AB, 2004, www.kostdata.se